Manuál pro zaměstnavatele

První ze tří částí inspirace pro zaměstnavatele – praktické kapitoly k flexibilitě práce a pracoviště jsou k dispozici jako série webových článků a zároveň jako celý interaktivní PDF dokument ke stažení.

Ke stažení v PDF

příklady dobré praxe

Druhá ze tří částí inspirace pro zaměstnavatele – 15 příkladů příkladů dobré praxe, k dispozici jako série webových článků a zároveň jako celý interaktivní PDF dokument ke stažení.

Ke stažení v PDF

 02 – Příklady dobré praxe

5 MB, 33 stran

 

Příklady dobré praxe flexibility

Důvodů pro zavádění flexibility v pracovním prostředí je celá řada. Flexibilita je důležitou součástí života nejrůznějších skupin lidí. Může jít o situaci neformální péči o blízkého člověka s „nemocí stáří“, dlouhodobě nemocné dítě nebo děti, lidé mohou sami onemocnět...

Pilotní projekt flexibility

V průběhu realizace projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny v důchodovém systému – Etapa III“ probíhala i aktivita zaměřená na flexibilitu a mobilitu práce, jejíž součástí byl i pilotní projekt flexibility. Ten byl zahájen na...

Zahraniční případové studie

 Třetí část inspirace pro zaměstnavatele – 9 zahraničních případových studií – úspěšných modelů využívání flexibility práce, k dispozici jako série webových článků a zároveň jako celý interaktivní PDF dokument ke stažení.

Ke stažení v PDF

Zahraniční případové studie

Tato kapitola představuje vybrané modely trhu práce, které úspěšně využívají prvky flexibility. Tyto systémy současně garantují vyšší sociální jistoty a zaručují efektivnější prostředí a fungování trhu práce. Inspirací mohou být zejména systémy aplikované...

Inspirace z dalších relevantních průzkumů

Náskok díky technologiím – průzkum společnosti Microsoft Zaměstnanci považují flexibilitu práce za významný faktor rozhodování o spokojenosti s pracovním místem. Průzkum společnosti Microsoft (Náskok díky technologiím, 2016[1]) ve vybraných evropských státech tento...

pilotní ověření nástrojů flexibility

Tato zpráva shrnuje vybrané výsledky šetření v oblasti flexibility a uplatňování jejích prvků v podmínkách ČR, včetně srovnání se situací ve vybraných zemích EU. Hlavní inspirací v tomto ohledu je pro celý materiál dánský systém flexicurity.