o projektu

Název projektu:

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001783

Záměr a cíle projektu:

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se svými členy a sociálním partnerem projektu (ČMKOS) rozhodla realizovat projekt, který by prostřednictvím bipartitního dialogu a klíčových aktivit pomohl připravit zaměstnavatele a zaměstnance ve vybraných pozicích na dopady a změny vyplývající z důchodového systému. 

Záměr a cíle projektu:

Cílem kampaně “Jde to pružně” je poskytnout inspiraci a příklady dobré praxe v oblasti zavádění flexibilních forem práce. V jejím rámci je sestavován manuál flexibility práce a pracoviště zaměstnavatele, příklady dobré praxe a také profily organizací a rozhovory se zaměstnanci, obojí mapující aktuální stav flexibility práce a pracoviště v různých typech komerčních i nekomerčních subjektů.