Formy a nástroje flexibility práce a pracoviště

Podstatou forem a nástrojů flexibility práce a pracoviště je pružně reagovat na situaci v dané organizaci, i určitého zaměstnavatele. Sestavení úplného a objektivně přesně strukturovaného přehledu je nemožný úkol. Přesto lze vysledovat určité opakující se linie, skupiny a jednotlivé nástroje. Následující seznam není vyčerpávající, klade si pouze za cíl lépe strukturovat informace napříč webovou platformou.

Organizace pracovních úvazků

Zkrácené úvazky

Sdílené úvazky

Zaměstnávání na dobu určitou

Dohody o práci konané mimo pracovní poměr

Agenturní zaměstnávání

Organizace pracoviště

Sdílené pracoviště

Práce na dálku

Práce z domova

speciální programy

Programy zaměřené na studenty

Programy zaměřené na ženy / muže na rodičovské dovolené

Programy zaměřené na věkovou skupinu 50+

Organizace pracovní doby

Pružná pracovní doba

Posun začátku a konce pracovní doby

Konto pracovní doby

Stlačený pracovní týden

Víkendová práce

podpůrné nástroje a benefity

Školka / dětská skupina

Jiné nástroje podpory rodičů s dětmi

Pracovní nástroje pro osobní účely

Specifické vzdělávací a školící aktivity