Profily organizací

Mapování využívaných nástrojů flexibility práce a pracoviště v organizacích různých velikostí, právních forem, předmětu činnosti i geografického umístění.

Profily jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

Profilovaných organizací

rozhovorů s pracovníky

Způsob profilování

V každém ze subjektů je veden rozhovor mapující používané nástroje a formy flexibility práce a dále pořízeny ilustrační záběry prostorů a procesů organizace (dále také k dispozici samotným subjektům). Ze získaných informací je pak sestaven profil kombinující videoprezentaci, fotografický materiál, doplňující informace a přehled nástrojů flexibility.

U inspirativních subjektů je pak také veden rozhovor se zaměstnanci organizace, který poskytuje hlubší vhled.

V rámci možností jsou profily aktualizovány tak, aby zohlednily průběžný proces změn.