JDE TO PRUŽNĚ

Flexibilita práce a pracoviště.

Formy a nástroje. Postupy pro zaměstnavatele. 

Inspirativní profily organizací. Rozhovory o flexibilitě.

VÍCE O PROJEKTU

Formy a nástroje

Přehled nejběžněji používaných nástrojů flexibility práce a pracoviště.

Inspirace pro zaměstnavatele

Manuál, příklady dobré praxe, zahraniční studie.

 

Profily organizací

Mapování nástrojů flexibility v různých typech a velikostech organizací. Rozhovory o flexibilitě se zaměstnanci.

Flexibilita práce a pracoviště. Proč?

Změny v charakteru práce. Technologické změny. Automatizace. Digitalizace. Nové komunikační nástroje. Potřeba celoživotního vzdělávání. Stárnutí populace. Sendvičové generace. Požadavky na vyvažování profesního a rodinného života.