Náskok díky technologiím – průzkum společnosti Microsoft

Zaměstnanci považují flexibilitu práce za významný faktor rozhodování o spokojenosti s pracovním místem. Průzkum společnosti Microsoft (Náskok díky technologiím, 2016[1]) ve vybraných evropských státech tento trend potvrzuje a doplňuje, že stále více firem například umožňuje svým zaměstnancům pracovat mimo kancelář:

  • V roce 2015 tvrdily tři čtvrtiny zaměstnanců, že musí při práci být v kanceláři – v roce 2016 byla na kancelář vázaná již jen polovina.
  • Flexibilitu a mobilitu v práci podporuje každoroční Den (spolu)práce odkudkoli, který pořádá firma Microsoft (zapojují se do něj desítky organizací, například O2 Czech Republic, Nadace O2, Nestlé, Innogy, LMC (jobs.cz), IT Mainstream technologies, Dopravní podnik hlavního města Prahy, CBRE, Xerox, CPI Property Group, HALLA, Dell EMC ad.).

Studii Náskok díky technologiím pro firmu Microsoft zpracovala agentura Ipsos Mori. Sběr dat probíhal na začátku roku 2016 prostřednictvím 6200 rozhovorů s respondenty ve 20 evropských zemích pracujících ve firmách do 250 zaměstnanců (včetně). Účastnily se ho firmy z Belgie, Česka, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie.

Podle uvedeného průzkumu si 8 z 10 ředitelů malých a středních firem myslí, že lidé, kteří mohou pracovat odkudkoli a jsou díky tomu výkonnější i spokojenější. Podobný názor mají zaměstnanci – 72 % z nich souhlasí s tím, že možnost pracovat i mimo kancelář zvyšuje jejich produktivitu.

Dle vyjádření zástupců firmy Microsoft se flexibilita v jejich firemním prostředí pozitivně projevuje následovně:

  • Spokojenost zaměstnanců se meziročně zvýšila o 10 %, flexibilita vytvořila prostor pro lepší sladění práce a osobního života pro 84 % zaměstnanců (oproti 57 % před zavedením změny).
  • Počet zaměstnanců, kteří považují svůj tým i sami sebe za velmi výkonné díky novému prostředí a technologickým nástrojům, vzrostl z necelé poloviny na tři čtvrtiny.
  • 8 z 10 zaměstnanců potvrdilo, že nové prostředí posiluje inovaci a sdílení (nárůst ze 44 %, resp. 50 %).
  • Čtyři pětiny zaměstnanců uvedly, že nová kancelář umožňuje velmi dobře ukázat zákazníkům využití a přínosy moderních technologií (zdvojnásobení).
  • A to vše na ploše, která je téměř o pětinu menší než původní kancelář. Od zahájení projektu také klesají náklady na telekomunikaci, cestování a kancelářské potřeby.

Pozitivní dopad mobility na výkon firmy ukazují i výsledky zmíněné studie. 57 % respondentů z firem, které umožňují flexibilitu, očekávají zlepšení finanční situace společnosti (oproti 43 % respondentů z firem, které flexibilní nejsou). Naopak zhoršení očekávají dvě třetiny (62 %) respondentů, kteří musí pracovat v kanceláři, oproti dvěma pětinám (38 %) mobilních pracovníků.

BCG perspectives (The mobile revolution, 2015)

Z výzkumu BCG perspectives (The mobile revolution, 2015) vyplynulo, že čtvrtina podniků, které intenzivně využívají flexibilní formy a způsoby práce, rostou dvakrát rychleji než ostatní a tvoří osmkrát rychleji pracovní místa. Mobilní lidé jsou produktivnější. Tři čtvrtiny (72 %) zaměstnanců českých malých a středních firem (MSP) uvedlo, že možnost práce mimo kancelář zvyšuje jejich výkon. S tím souhlasí osm z deseti (83 %) šéfů MSP.

Průzkum FlexJobs

Přestože význam flexibility práce a pojetí jejího rozvoje v globalizovaném světě dlouhodobě roste, jak potvrzují některé průzkumy (například průzkum FlexJobs – 5th Annual Super Survey[2]), v České republice se tento trend teprve zabydluje. Klíčovým výsledkem nejen pro zaměstnavatele a projektanty kancelářských ploch je dle této studie fakt, že flexibilita práce je u 80 % respondentů tohoto průzkumu uváděna jako nejdůležitější faktor ve spojení s pracovním místem. Nejvyšší procento dotázaných (97 %) míní, že pracovní pozice spojená s flexibilními možnostmi práce by měla mít pozitivní vliv na jejich celkovou kvalitu života.


[1] https://news.microsoft.com/cs-cz/2016/11/02/flexibilita-v-cesku-je-na-vzestupu-do-dne-prace-odkudkoli-2017-se-zapojilo-rekordnich-70-firem/

[2] https://www.tzb-info.cz/facility-management/16494-vliv-flexibility-prace-na-produktivitu-a-kvalitu-zivota, průzkumu se účastnilo více než 3 100 respondentů.