Společnost Deloitte poskytuje globálně svým zaměstnancům výrazné flexibilní Benefity. Jejich program pod názvem Family Leave poskytuje velkorysé prorodinné benefity související s rodičovskou dovolenou při narození dítěte.

Společnost poskytuje až 16 týdnů placeného volna jak pro rodiče narozeného dítěte, tak současně podporuje i zaměstnance/zaměstnankyně, kteří se octili v situaci neformální péče a musí pečovat o někoho ze svých blízkých a současně nepřestat pracovat

Podle interního průzkumu společnosti bylo zjištěno, že 88% jejich zaměstnanců by uvítalo placené volno na péči o blízkého člověka, zejména starší rodiče.

Podobně jako u dalších globálních společností, které jsou součástí těchto příkladů dobré praxe, například Microsoft, Vodafone, Accenture se jedná o firemní inkluzivní přístup, který reflektuje změny a potřeby zaměstnanců, zaměstnankyň v různých věkových fázích jejich osobního i profesního života.

Následující krátké příběhy hezky ilustrují význam inkluzivního prostředí, jehož pak je flexibilita a flexibilní formy práce přirozenou součástí:

Matt Cohen absolvoval 16 týdnů placené rodičovské dovolené v prvním roce života svého syna. Tento benefit flexibilní formy práce mu umožnil být prožít několik zásadních otcovských milníků se svým malým synem.

Rui Soares si vzal 16 týdnů volna, když se mu narodil syn, což mu umožnilo pomáhat a sdílet s manželkou novorozeneckou péči a současně se starat se i o svoji 4letou dceru.

David Pollock využil program Family Leave, když jeho ženě bylo diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění v terminálním stádiu, což mu poskytlo nezbytný čas být se svou ženou, pečovat o ni a také se důstojně rozloučit.

Marcia Haugstadová se díky programu Family Leave dokázala postarat v „jeden moment“ o hospitalizovaného syna a jednoho ze svých rodičů, který se zotavoval po úraze. 

Flexibilní pracovní prostředí, podmínky a možnosti ke kariérnímu růstu, včetně rozvíjení rozvíjet schopností a talentů „svých lidí“ jsou integrální součástí firemní kultury Deloitte, jak dokládají i tyto věty z dokumentu: Deloitte Česká republika Impact report 2018, jak děláme věci, které mají smysl.

„Jsme si vědomi významu, který má firemní kultura podporující diverzitu, inkluzi, angažovanost a samostatnost. Z tohoto důvodu je diverzita a inkluze jedním z našich strategických principů. Například přes 10 % našich zaměstnanců tvoří cizinci dlouhodobě žijící v České republice. V rámci našeho závazku nabízíme pragmatická řešení konkrétních potřeb. V roce 2017 celkem 28 % našich zaměstnankyň mělo flexibilní pracovní dobu, což je o 3x více než český průměr (9%).

Naším cílem je vytvořit prostředí, které skutečně přispívá pohodě našich zaměstnanců a podporuje jejich fyzické a duševní zdraví. Domníváme se, že pouze holistický přístup může skutečně podpořit pocit pohody a poskytnout jim flexibilitu k tomu, aby mohli udržitelným způsobem dělat věci, které mají smysl. Pro společnost Deloitte jsou její zaměstnanci tím největším přínosem. Chceme, aby byli úspěšní v profesním i soukromém životě, a proto je podporujeme na každém kroku jejich životní dráhy. Pocit pohody není trend, je to nutná součást byznysu, a proto do něj investujeme“.