Společnost Accenture Česká republika byly oceněna zlatou úrovní v rámci každoročních výročních cen TOP Odpovědná firma 2018, a to za projekt: Strategie jedinečnosti a lidskosti ve společnosti Accenture v České republice.

Pestrost zkušeností je výhodou Společnost Accenture patří ke globálním lídrům v rámci prosazování diverzity a inkluze na trhu práce. Principy rozmanitosti a inkluze je součást firemní kultury firmy Accenture, která jen v české pobočce zaměstnává 68 národností.

Je jedním z prvních signatářů Charty diverzity v České republice a podepsala také Pride Business Forum Memorandum 2017+. Ve svých aktivitách se zaměřuje zejména na postavení žen, LGBT jedince, osoby s hendicapem a mezikulturní a etnickou rozmanitost.

V české pobočce Accenture se zaměstnanci mohou připojit do skupiny, která nejlépe odpovídá jejich potřebám: například Komunita rodičů i Klub otců, LGBT komunita a tzv. LGBT Allies fungují pod hlavičkou Pride at Accenture. O zvýšení angažovanosti se stará Engagement komunita. Nejnovější program Truly Human, tedy podpora lidskosti, pomáhá tomu, aby se každý zaměstnanec cítil ve firmě sám sebou.

V rámci flexibilních benefitů společnost nabízí flexibilní pracovní prostředí, v rámci moderního designu kanceláří a celé koncepce kancelářských prostor. 

Společnost Accenture poskytuje flexibilní možnosti práce, kde a jak pracovat včetně využívání moderních komunikačních nástrojů a technologií pro lokální i globální spolupráci. 

Globální program fly-back, podporuje rovnováhu mezi prací a životem v rámci mnoha pracovních cest zejména u zaměstnanců, kteří musí často cestovat letecky, konzultantů. Program jim například umožnuje letecky dopravit někoho do jejich pracovního působiště a možnost letět do alternativní lokality namísto návratu.

Společnost nabízí flexibilní benefity jako jsou: Flexibilní rozvržení času, v podstatě se jedná o pružnou pracovní dobu, s variabilním začátkem a koncem pracovní doby, dále možnosti práce na zkrácené úvazky, zejména pro pozici s redukovanou časovou vytížeností, společnost rovněž využívá možností sdílení pracovních míst/pozic, kdy jeden úvazek rozdělí na dva a většinou každý, kdo sdílí pracovní místo, pracuje na menší úvazek. Společnost to považuje za výbornou příležitost pro udržení si kariérní cestu a současně získat více času na mimopracovní aktivity.

Další varianty flexibilní možností práce jsou v rámci společnosti například, práce na telefonu z domova, tedy tzv. home office. Další možností flexibilních formy práce je takzvaná flexibilní práce v lokalitě klienta.