Novodobé (Moderní?) plánování pracovních sil se vyplatí!

Německá společnost City Clean je velký, mezinárodně působící poskytovatel služeb úklidu a údržby. Tato společnost se zabývá úklidem kanceláří, nemocnic, veřejných a dalších prostor. City Clean je společnost orientovaná na zákazníky a jejím hlavním cílem je stát se “nejoblíbenějším partnerem na čištění a údržbu na světě“. Management této společnosti si rovněž uvědomuje, že jejich zaměstnanci jsou klíčoví, pokud jde o dosažení uvedeného cíle, a proto v současné době usiluje o přechod od strategie zaměřené na produkt ke strategii orientované na člověka (zaměstnance).

City Clean také ví, že plánování a řízení pracovních sil výrazně ovlivňuje kvalitu služeb, kterou v konečném důsledku zajišťují jednotlivci – zaměstnanci, a kterou tak přináší svým zákazníkům. Více než 80 % služeb se uskutečňuje mimo pracovní dobu, ve večerních hodinách, nocích a víkendech, což výrazně ovlivňuje biologické hodiny a sociální zázemí vlastních zaměstnanců. Práce a její vhodné plánování (směnové řízení) bylo proto vždy klíčové pro řízení celé společnosti.

Díky flexibilnějšímu časovému rozvrhu (rozpisu směn) zaměstnanců a zavedení tzv. samo-plánování se potřeby podnikových procesů naplňují mnohem efektivněji a současně jsou zaměstnanci mnohem spokojenější. Model samo-plánování znamená, že zaměstnanci si mohou svůj rozpis směn (práce) tvořit úplně sami, samozřejmě v rámci určitých pravidel, která zastřešuje a řídí plánovač společnosti. Možnost plánovat si práci individuálně a tedy v souladu s vlastními fyzickými schopnostmi či společenskými možnostmi a omezeními, přináší výrazné pozitivní účinky. A to vyšší míru spokojenosti zaměstnanců doprovázenou zvýšením efektivity práce, což přímo ovlivňuje výsledky společnosti (+ 4,7 % tržní podíl v prvním roce) a pomáhá dále zlepšit postavení na trhu. Jde tedy o konkrétní nástroj/postup, kterým je naplňován výše uvedený cíl společnosti.

Proč to tak dobře funguje?” Carlo Smit, jeden z plánovačů City Clean odpovídá. “Protože dáváte lidem větší odpovědnost, flexibilitu, svobodu. Celý proces je postaven rovněž na větší míře důvěry a individuálního zapojení. Výsledkem je nejen vyšší kvalita, produktivita, spokojenost zaměstnanců, ale také obrovské množství ušetřeného času. I dnes musíme proces řídit, ale mnohem snáz a v klidu.”