„Když se technologie stanou součástí firemní kultury, výsledky mohou být převratné.“

Společnost innogy je příkladem dobré praxe, jak lze s využitím moderních technologií výrazně podpořit flexibilitu práce uvnitř firmy, i v komunikaci se zákazníky. Flexibilita tak má přímý ekonomický dopad interní – udržení zaměstnanců a zvýšení jejich motivace, a externí – v podpoře získávání a udržení zákazníků.

Zastřešující aktivitou je program Great place to work, který se inspiruje společností Microsoft a naplňuje základní cíl Nové možnosti práce, nový životní styl.

Základní a klíčová pro podporu flexibility byla změna firemní kultury a premisa „pracovat lze díky technologiím odkudkoliv“. Moderní technologie jsou dostupné všem zaměstnancům. V současné době jsou veškeré podklady, výstupy z porad atd. jsou sdílené v cloudu, dostupné kdykoliv a odkudkoliv. Zaměstnanci si díky tomu více samostatně a flexibilně řídí svůj čas, využívají různé formy flexibilních forem práce. Odpadá časté cestování – pracovat lze více z domova. Komunikace mezi manažery a členy týmu se odehrává především formou Skype nebo konferenčních hovorů. Díky tomu si společnost udržuje kvalifikované odborníky napříč celou ČR.

Zaměstnanci tak flexibilněji komunikují a spolupracují se zákazníky. Jsou tak více motivovaní, kreativní a zodpovědní za řízení svého času. Současně se ukazuje, že tento styl práce, který probíhá i mimo obvyklou pracovní dobu, vyhovuje stále širším skupinám zaměstnanců, například rodičům s malými dětmi, nebo pracovníkům, kteří pečují o své blízké atd.

Firma podporuje slaďování pracovního a soukromého života i přímo ve své centrále. Rodiče malých dětí mají k dispozici speciální místnost, ve které mohou pracovat v přítomnosti svých dětí. Místnost je uzpůsobena malým návštěvníkům, kteří si zde mohou hrát, spát ve speciální postýlce, sledovat pohádky, zatímco jejich rodiče pracují – komunikují s kolegy či zákazníky. Využití této cca 2 roky staré místnosti je přitom z pohledu dostupných statistik atraktivní nejen pro matky z řad zaměstnanecké populace, ale i pro otce.

Firma nabízí zaměstnancům 7,5hodinovou pracovní dobu, tedy zkrácenou pracovní dobu, 5 dnů pracovního volna ročně (vedle 5 týdnů dovolené), umožnuje zaměstnanců interní mobilitu, tedy rotaci pozic a možnost dalšího kariérního rozvoje, zaměstnanci mají možnost se v rámci firmy dále vzdělávat s firemní podporou, včetně možností sdílení a výměny zkušeností nebo koučinku. 

Uvedené přínosy se pozitivně odrážejí nejen v celkové motivaci a spokojenosti zaměstnanců, ale také ve snížení jejich absencí a prostojů. Spolu s efektivnějším využíváním kancelářských prostor a snížením stavebních a administrativních nákladů vede flexibilní pracovní prostředí a firemní kultura innogy také k finančním úsporám.